Boeken

Het Staphorster stipwerk heeft in september 2013 een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De basis voor deze erkenning vormt het Erfgoedzorgplan, met als doel: behoud van de traditie door deze door te ontwikkelen en actief door te geven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is levend en dynamisch. Om erfgoed zorgvuldig te kunnen doorgeven is
het onder andere belangrijk dat de geschiedenis ervan geborgd is. Tot nu toe was dit niet of slechts zeer fragmentarisch het geval voor het Staphorster stipwerk. De meeste kennis zit in de hoofden van de mensen … en dus dreigt die kennis te verdwijnen.

Dit boek, waarin Dirk Kok – kenner bij uitstek van de klederdracht en de cultuur van Staphorst – de ontwikkeling van het bedrukken van stof en van het Staphorster stipwerk heeft vastgelegd, is dus een buitengewoon belangrijk document.

Onmisbaar voor iedereen die serieus bezig is of aan de gang wil met stipwerk. Het vormt een van de peilers voor de vakopleiding Staphorster Stipwerk, naast het praktijkgedeelte door ambachtsman Gerard van Oosten. Dit boek bevat goed leesbare korte teksten,
waardevolle informatie vanuit de gemeenschap zelf en vele prachtige foto’s. Het is aantrekkelijk en interessant voor de vele mensen die
belangstelling hebben voor de karakteristieke cultuur en de traditionele klederdracht van de dorpen Staphorst en Rouveen. Bovendien is het een bron van inspiratie voor iedereen, jong en oud, die zelf met stippen aan de gang wil. Traditioneel of met eigentijdse toepassingen, helemaal naar eigen smaak – want iedereen kan stippen!

Enige resultaat